annonse

«Med litt nytenking kan vi sikre at vi i framtida har grønne lunger i Årnes»

: Bildetekst x (Foto: )

Vi har flere alternativer enn å ta i bruk dyrka mark, skriver Tom Roterud i dette leserinnlegget.

  • Tom Roterud
  • Kommunestyrerepresentant Nes Sp

Ute til høring ligger nå ny revidert kommunedelplan Årnes. Planen gir mange gode føringer, men jordvern står svakt i planen. 1050 mål av den beste jorda skal ikke være under plogen for framtida i framlagte planforslag. Det er derfor viktig at revidert plan sikrer den dyrka marka i større grad. Dette er fullt mulig å få til sammen med en utvikling av Årnes som et attraktivt handels- og bosted.

Med litt nytenking kan vi sikre at vi i framtida har grønne lunger som faktisk vil gjøre Årnes enda mer attraktivt. 

«Sirkelen» som er utvidet for Årnes i dagens forslag må bli endret, og med litt nytenking kan vi sikre at vi i framtida har grønne lunger som faktisk vil gjøre Årnes enda mer attraktivt. Grønne lunger som også produserer mat! 1000 dekar = 1 million brød eller fôr som gir ca 120 000 kg svinekjøtt pr år i all framtid. Arealet kan også gi mulighet for å tilby andelshager for de som flytter til Årnes. Antakelig et godt argument for mange unge å flytte til Årnes.

Fortetting er et viktig stikkord for å redusere presset på dyrka mark. Tenk om grunneierne i kvartalet med Raumnes-gården, Sparebankgården, Samvirkelagsgården, Televerksgården og Sentrumsgården hadde satt seg ned sammen og utarbeidet et felles konsept for butikk/næring på grunnplan, leiligheter i høyden og parkering under bakken. Det finnes flere tilsvarende muligheter på Årnes, og det blir derfor viktig at KDP Årnes viser muligheter og blir fulgt opp slik at en får grunneierne til å gå sammen.

Det blir derfor viktig at KDP Årnes viser muligheter og blir fulgt opp slik at en får grunneierne til å gå sammen

Campus Nes som foreløpig er lagt fram uten noen økonomiske kalkyler men med nedbygging av 80 dekar jord, må korrigeres. Intensjonen med Campus Nes er god, men slik det ligger i framlagte forslag er jeg redd Raumnes & Årnes vil vandre i ørkenen i mange år til. Derfor må en utvikle med basis i dagens stadionanlegg inkludert en utvidelse mot innkjøring Nes VGS, fylkesveien og samfunnshustomta. Dermed vil vi også få et mer kompakt anlegg og idrettslaget kan få satt i gang nå.

 Intensjonen med Campus Nes er god, men slik det ligger i framlagte forslag er jeg redd Raumnes & Årnes vil vandre i ørkenen i mange år til. 

Dialogen med Bane NOR må videreføres med tanke på flere parkeringsplasser og boliger på tomta de besitter ned mot Årnes brygge. Nes kommune må bare sørge for at utbygger er med på å istandsette friområde og bryggeanlegg videre opp mot Høie. Kanskje vi får utviklet en badeplass og folkeparkområde på kjøpet? Parkeringsplasser hvor også pendlerne får tilbud, kjøpelyst og gjør handelen på Årnes før de reiser hjem kan også bli etablert i samspill med en utvikling av dette området. En konstruktiv dialog med Bane NOR er også smart med tanke på fokus og videre utvikling av Kongsvingerbanen.

Vi har flere alternativer enn å ta i bruk dyrka mark. Fjuk retning ridesenteret er ett godt eksempel. KDP-Årnes må også bidra til en utbygging som gir en spredt alderssammensetning for de som flytter til Årnes. Videre at den gir rom for næringsliv og handelsstand i å videreutvikle sine gode tjenester og tilbud som vi trenger og bruker uansett hvor vi bor i bygda.

Mulighetene for Årnes er mange uten nedbygging av dyrka mark, og mange konstruktive innspill i den sammenheng er derfor å håpe på. Gå derfor inn på Nes kommune sin nettside hvor du enkelt kan gi dine innspill.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.