annonse

Må Dovre falle før vi får ny E16 gjennom Nes?

RA201710171019970AR.jpg
E16 gjennom Nes får ingenting i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Arkivfoto

Regjeringen gir smuler til prosjekter i Nes i statsbudsjettet, skriver Raumnes på lederplass.

Det er knapt smuler som tilfaller nesbuene fra årets statsbudsjett, iallfall av direkte bevilgninger. På de store samferdselsprosjektene nesbuene venter på, er ingenting som skjer i Nes.

Det var jo ventet at det ikke skulle komme midler til Kongsvingerbanen gjennom Nes eller ny E16-motorveg gjennom Nes. Slik sett var det ingen overraskelse at Nes uteble fra det gode selskap i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett som ble lagt fram denne uken. Skuffelsen over at det ikke er satt av midler til å bygge E16 gjennom Nes er jo en gjenganger. For hver gang strekningen blir nedprioritert svinner også håpet om at det i det hele tatt kommer til å skje noe på den strekningen. Det sies jo at man aldri skal miste håpet, men det er snart slik at vi tror Dovre vil falle før det kommer ny E16 gjennom Nes.

Når det gjelder Kongsvingerbanen har den fått noen investeringer i forslaget som nå foreligger. Riktignok er dette investeringer som er utenfor kommunegrensa. I all redelighet skal vi anerkjenne at nesbuene får nytte av at det blir utbedringer av stasjonene på Skarnes og Sørumsand. Det vil gjøre at togreisen til henholdsvis Oslo og Kongsvinger går raskere. En mer effektiv togreise til Oslo vil gjøre hele Nes mer attraktiv - spesielt for pendlere.

Innen kommunesektoren har regjeringen økt de frie midlene fra staten med 3,9 milliarder. Det er skarve 1 prosent økning. For Nes kommune er dette som en dråpe i havet og iallfall ikke noe som kan redde politikerne fra å gjøre smertefulle kutt i 2018.

Statsbudsjettet vil gjennomgå noen endringer før det blir vedtatt av Stortinget, men i all hovedsak blir det værende slik det nå er lagt fram. For nesbuene er dette statsbudsjettet et tydelig signal om at vi ikke kan vente noen vesentlige bidrag fra staten det neste året.