annonse

Hvorfor blir ikke Nes-elevene bedre?

Evaluering
Evaluering: "Et løft i Nes-skolen" bør evalueres, skriver Raumnes på lederplass. (Foto: NTB Scanpix)

Etter flere år med «løft i Nes-skolen» blir ikke elevene bedre. Hvorfor?, spør Raumnes på lederplass.

I 2013 vedtok Nes-politikerne det de kalte «Et løft i Nes-skolen». Det ble gitt friske midler og tydelige satsingsområder for å heve kunnskapsnivået ved skolene i Nes. Dagens 8. klassinger gikk da i 4. klasse. Hadde satsingen hatt direkte effekt, skulle vi sett resultatene på de siste nasjonale prøvene. Det er selvsagt mange forbehold vi må se på når nasjonale prøver skal vurderes. Det kan være spesifikke faktorer som gjør at årets resultat er utenom normalen. Mange er også kritiske til nasjonale prøver, men det er et av få reelle målepunkter for å finne ut om tiltak for økt læring fungerer. Ungdomsskoletallene som kom nylig viser imidlertid få lyspunkter når det gjelder resultatene fra nasjonale prøver. Går vi tallene nærmere etter i sømmene, ser vi at det er vesentlig færre elever på høyeste kunnskapsnivå i Nes sammenliknet med både fylket og landet. Vi har også langt flere elever på laveste kunnskapsnivå.

I «lesing» i 8. trinn ligger hele 14 prosent av Nes-elevene på laveste kunnskapsnivå. På fylkesbasis er det 7,4 prosent på dette nivået, og på landsbasis 8,8 prosent. At nesten dobbelt så mange elever ligger på laveste nivå i lesning, sammenliknet med resten av fylket, er ganske alvorlig. Det er altfor mange Nes-elever som ligger på laveste kunnskapsnivå.

Selv om vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner etter årets prøveresultater, mener vi at politikerne bør evaluere virkemidlene i «et løft i Nes-skolen». Intensjonen bak satsingen stiller vi oss bak, men noe er åpenbart galt med virkemidlene. Vi tror det rundt på skolene er svært mange lærere som gjør sitt aller beste for å lære flest mulig barn og unge mest mulig. Men et sted stopper det opp. Nå bør satsingen evalueres. Ikke for å redde et prestisjeprosjekt, men fordi elevene i Nes-skolen fortjener det.