annonse

Høyre og Frp svikter Nes

RA201710170909967AR.jpg
I år er det 20 år siden Stortinget vedtok at det skulle bygges ny firefelts veg mellom Kløfta og Kongsvinger, skriver Sverre Myrli i dette leserinnlegget. Her sammen med tidligere Nes-ordfører Oddmar Blekkerud i 2015. Arkivfoto

Vi trenger ei regjering som ser Nes og Romerikes behov, og som gjør noe med dem, skriver Sverre Myrli i dette leserinnlegget.

  • Sverre Myrli
  • Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

I år er det 20 år siden Stortinget vedtok at det skulle bygges ny firefelts veg mellom Kløfta og Kongsvinger. Fortsatt gjenstår strekningen mellom Nybakk og Slomarka, og det er dessverre liten politisk vilje hos det nåværende stortingsflertallet til å gjøre ferdig resten.

Ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i 2013 ble det besluttet å komme i gang igjen med utbyggingen av de gjenstående parsellene på E16 i 2017. Etter at Høyre og Frp overtok regjeringskontorene i 2013 ble utbyggingen utsatt. Måned etter måned, år etter år.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger etterlyst framdrift i E16-utbyggingen, men det har dessverre ikke vært politisk vilje hos de styrende partier til å komme i gang igjen. Etter hvert som tida gikk, ble det i stedet vist til framleggelsen av Nasjonal transportplan (NTP).

Så kom NTP i vår, der Høyre og Frp på forhånd var blitt enige med Venstre og KrF om innholdet i planen. Det ble en gedigen skuffelse for hele distriktet. Katta var ute av sekken - de ville utsette ny E16 med mange år! NTP ble vedtatt i Stortinget i juni med disse fire partienes stemmer, og der ligger det ingen penger til ny E16 før på slutten av 2020-tallet. Pengene som lå i forrige NTP er fjernet og overført til andre vegprosjekter. E16-utbyggingen er altså utsatt med minst ti år - vedtatt av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Dette er en skandale for hele regionen. En burde ha kommet i gang med utbyggingen i år, som planlagt, men dessverre vil ikke det nåværende stortingsflertallet det. 20 år etter at det ble vedtatt å bygge ny veg!

Dagens regjering skryter av at de skal bygge veg «raskere og smartere». Det gjelder i alle fall ikke i vårt distrikt. E16 er utsatt i minst ti år og ny Glommakryssing på Fetsund er utsatt i minst seks år.

Samtidig hører vi nå at regjeringen og Bane NOR surrer det til og vil bruke lengre tid på det nødvendige arbeidet med å få byttet kjøreledning på Kongsvingerbanen, med det til følge at SJ varsler at de vil legge ned hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm.

Vi trenger ei regjering som ser Nes og Romerikes behov, og som gjør noe med dem. Til det trengs et nytt stortingsflertall. Stem Arbeiderpartiet!

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.