annonse

Har kvaliteten på brannvesenet økt med 30%?

Det er lett å få et inntrykk av at økonomikontrollen svikter når selskapene blir interkommunale, skriver Raumnes i lederartikkelen om prisvekten for brannvesenet.

Et godt, operativt og raskt brannvesen er en viktig beredskap i et lokalsamfunn, og en svært viktig fellesskapsoppgave. En kommune har rett og slett ikke råd til å være gnien på brannberedskapen. De materielle og personlige kostnadene ved brann og ulykker er høye, som innbyggere må vi derfor kunne stole på at vi får fellesskapets hjelp når ulykken er ute. Likevel må vi forvente at brannvesenet drives med høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Derfor er det mildt sagt overraskende at «Øvre Romerike Brann og redning» er 30 prosent dyrere enn det Nes' kommunale brannvesen var.

Vi forventer at det nå gjøres rede for hvorfor prisen har økt med 30 prosent istedenfor at den gikk ned, slik politikerne ble lovet da de vedtok å gå inn i det interkommunale samarbeidet.

Først og fremst er det uakseptabelt at politikerne fatter vedtak på sviktende grunnlag. Det er problematisk at utredningsarbeidet gir svar som ikke stemmer overens med virkeligheten. Lokale politikere er fritidspolitikere og kan ikke ettergå alle detaljer i en saksutredning. Når de fatter et vedtak er det fordi de stoler på utredningen som er gjort av administrasjon. I denne saken viser det seg at terrenget er helt annerledes enn kartet som ble lagt fram. Samtidig er det selvsagt slik at nødvendig kvalitetsheving kan gi økte kostnader som det ikke hadde vært mulig å gjennomføre på egen hånd. I andre sektorer har IT-satsinger vært slike investeringer der samarbeid er nødvendig for å ta kostnader i fellesskap.

Ut fra de svar Raumnes har fått så langt, er det vanskelig å se at kvaliteten i brannvesenet for innbyggerne i Nes har økt med 30 prosent. Derfor er det lett å få et inntrykk av at økonomikontrollen svikter når selskapene blir interkommunale. Her bør Nes ta et initiativ til å få brakt på det rene hva som er årsaken kostnadsveksten.