annonse

En byggesak er i ferd med å drepe gleden med å bo her!

Grevlingvegen
Grevlingvegen: Denne saken begynner å bli en så stor belastning for oss naboer at vi har sett oss nødt til å engasjere advokat for å tale vår sak, skriver naboer i dette leserinnlegget

Beboerne i Grevlingveien på Årnes er lei av hvordan de blir behandlet av Nes kommune etter at naboen vil bygge rekkehus mellom eneboligene.

  • Beboere I Grevlingvegen Årnes. Roy Sigvartsen
  • Hilde M. Karlsen
  • Ole Erik Gransbråten
  • Hilde Lund
  • Øyvind Lund
  • Bent Dehlie
  • Dagfinn Toven
  • Lena Za

Vi som er beboere i Grevlingvegen føler oss mobbet og tråkkene på av Nes kommune ved plan- og byggavdelingen.

En byggesak er i ferd med å drepe gleden med å bo her!

Her har en utbygger kjøpt ei tomt, som knapt har plass til én 2-mannsbolig, for å sette opp fem boenheter. Som naboer kan vi derfor ikke akseptere byggemeldingen.

For å få bygge så stort på en så liten tomt, må det gis dispensasjon fra bygningsloven da arealdekningen blir feil. Videre har heller ikke eiendommen stor nok innkjørsel for å ta den store pågangen av anleggsmaskiner som må til for å starte byggingen.

Hva skjer? Jo, kommunen gir byggetillatelse uten at dispensasjon verken er behandlet eller godkjent. Kun med utbyggers ord om at naboene har gitt tillatelse til å bruke deres eiendom som atkomstveg. Altså ren løgn.

Etter mye fram og tilbake med plan og bygg, i tillegg til ny oppmåling av berørte eiendommer, sier formannskapet nei til bygging før problemet med atkomstveg er løst. I denne perioden kommer utbygger med trusler om økonomiske sanksjoner til enkeltpersoner i Grevlingvegen.

Den før omtalte oppmåling ble gjort av Nes kommune 17. juni 2015, og alle parter var enige og underskrev oppmålingens dokumenter. Klagefristen var da tre uker.

13. august 2015, altså cirka to måneder etter, kommer det brev fra utbyggers advokat med et gammelt kart fra 1943 som viser at eiendommen innerst i Grevlingvegen har andre mål enn kommunens kart viser. Vi må da gjennom en sak i jordskifteretten for å få fastsatt eiendomsgrenser.

Klagen kom altfor sent i henhold til klagefrist, men ble likevel tatt til følge.

Denne jordskifteretten skulle aldri funnet sted da dette ikke gagner kommunen, men kun en utbygger.

Det kan også såes tvil om jordskifteretten var lovlig da det fantes tinglyste papirer på eiendomsgrenser fra nyere tid.

Også i forbindelse av jordskifteretten kom det trusler. Denne gang fra plan og bygg i kommunen om at vi som berørte vil tape en rettssak hvis vi ikke godtok den nye oppmålingen.

Her er å bemerke at det kanskje er mange i denne kommunen som har eiendomsgrenser som ikke er reelle, og som kan få problemer ved eiendomssalg o.l.

Etter at formannskapet stoppet utbyggingen, kom rådmannen på banen og bedyret at formannskapets beslutning var lovstridig. Saken ble oversendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen satte formannskapets beslutning til side, og ba kommunestyret ta saken opp på nytt.

Det som er det største problemet i denne saken er den behandlingen vi får på plan og bygg i kommunen. Den er under enhver kritikk! De erkjenner i avisen at de har gjort feil, og ikke vet hva de skal gjøre eller si. Så da lar de utbygger fortsette med sitt. De løper sågar utbyggers ærend og sender epost til grunnarbeidsfirmaet og oppfordrer dem til å starte grunnarbeidene på eiendommen. Når vi som naboer prøver å få kontakt med plan og bygg, tar de ikke engang telefonen!

Under denne prosessen kommer det ansatte i Nes kommune anonymt til oss og sier at det er flott at vi har fokus på dette da det virker som om utbyggeren vi her har med å gjøre løper rundt i gangene på kommunen og turer fram som de selv vil. Da begynner vi i Grevlingvegen å lure på om det er noe «monkey business» som foregår der nede mellom utbygger og kommunen. Noe som faktisk trenger en nærmere undersøkelse.

Denne saken begynner å bli en så stor belastning for oss naboer at vi har sett oss nødt til å engasjere advokat for å tale vår sak.

Formannskapet behandlet saken på nytt 13. desember 2016, og ga sin godkjenning. Dette ser ut til å ha blitt gjort som venstrehåndsarbeid, da de ikke har fulgt Fylkesmannens tre oppfordringer om å dra på befaring på byggeplassen. Her har vi vært «forskånet» for besøk fra kommunen.

Ikke forstår vi hva som foregår. Lurt og tråkkene på blir vi åkkesom, ser det ut som!

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.