annonse

Årnes sentrum - nå må politikerne våkne

Andre grunneiere kan sitte igjen med svarteper når utbyggingen til Skotøimagasinet begrenser mulighetene som de vil ha til å utnytte sine eiendommer, skriver Helge Onsrud i dette leserinnlegget. Illustrasjon
Andre grunneiere kan sitte igjen med svarteper når utbyggingen til Skotøimagasinet begrenser mulighetene som de vil ha til å utnytte sine eiendommer, skriver Helge Onsrud i dette leserinnlegget. Illustrasjon: Romerike Arkitekter

Det er ikke så vanskelig å lage en plan for godt og fremtidsrettet sentrum på Årnes, skriver Helge Onsrud i dette leserinnlegget.

  • Helge Onsrud

Folketallet i Nes vokser raskt. Årnes er i ferd med å bli en liten by. Årnes trenger et sentrum for handel, annen næringsdrift, kafeer og spisesteder. Årnes er i den lykkelig situasjon at det fremdeles går an å lage et godt og trivelig sentrum med nye butikker, nye arbeidsplasser, mangfold av leiligheter, trivelige gater og plasser for torghandel og publikum. Den muligheten forsvinner dersom Skotøimagasinet får lov å bygge ut sin tomt før det er laget en plan for hele sentrumskvartalet. Andre grunneiere kan sitte igjen med svarteper når utbyggingen til Skotøimagasinet begrenser mulighetene som de vil ha til å utnytte sine eiendommer.

Skotøimagasinet og andre grunneiere må få lov til å utnytte sine eiendommer. Skotøimagisinet bør få lov til å bygge mange leiligheter. Men Skotøimagasinet og andre eiere må innse at de må innordne seg etter et samlet plan for hele området. Sentrumskvartalet er ikke et vanlig tomteområde der hver enkelt eier kan utnytte sin eiendom uavhengig av andre eiere. En samlet plan for hele området er helt nødvendig for å få til et godt sentrum, og for å sikre at alle grunneierne får en rettferdig andel av fortjenesten ved å bygge ut sentrumskvartalet. Skotøimagasinet bør innse at de må vente på en områdeplan før de kan bygge på sin tomt. Det behøver ikke nødvendigvis ta lengre tid.

Det er ikke så vanskelig å lage en plan for godt og fremtidsrettet sentrum på Årnes. Vi kan hente gode eksempler fra andre kommuner. Mange vil kunne slutte seg til noen overordende prinsipper:

1. Det kan bygges forholdsvis høyt og tett, men bygningene bør ha ulike fasader og forskjellig utforming. Da virker det mye mindre massivt.

2. Første etasje i alle bygninger må forbeholdes butikker og andre tjenester til publikum, med krav om åpne vindusflater mot gata. Andre etasje bør helst være for andre typer næringsvirksomhet. Høyere opp blir det rom for mange leiligheter.

3. Området bør brytes opp i noen mindre kvartaler med gjennomgående gater i begge retninger.

4. Gatene bør lages som gågater uten fortau, der biltrafikk er begrenset til varetransport.

5. All parkering må være under bakken, helst felles for flere eiendommer - eller utenfor sentrumskvartalet.

6. Alt areal mellom bygningene må være åpent for publikum.

7. Eiere til tomter i sentrumskvartalet må ikke bygge samtidig, men de må innrette seg etter den overodnene planen når de vil bygge ut.

8. Det må tas høyde for at Drogga, som går i kulvert under sentrumskvartalet, kan åpnes for trivsel, eller om det må lages en ny løsning for år med mer regn og flom.

Heldigvis skjønner administrasjonen i kommunen at det må lages en plan for hele området før den enkelte grunneier får godkjent bygging på sin eiendom. Nå er det viktig at politikerne våkner.