BILDETEKST: Flytter kontoret: Vegvesenet har hatt et E16-prosjektkontor på Skarnes, og de har planlagt veg gjennom Nes. Uten penger er det imidlertid ikke behov for kontoret, og nå flyttes det til gardermoen.

Legger ned E16-kontoret på Skarnes

Først mange måneder etter at det ble klart at det ikke blir E16-utbygging i Nes de neste 12 årene, legger vegvesenet ned prosjektkontoret på Skarnes.

Publisert 24.11.2017 kl. 14.50. Oppdatert kl. 14.50.

- Vi har sagt opp leieavtalen for kontoret på Skarnes, og er nå i ferd med å flytte til Gardermoen, sier prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen. Han understreker at E16-prosjektet ikke er nedlagt, men skal omorganiseres.

Statens vegvesen vil i løpet av november flytte sin E16-prosjektorganisasjon fra dagens kontorlokaler på Skarnes til Gardermoen.


Skal fortsatt bidra

- Våre ansatte skal fortsatt bidra med leveranser til nye kostnadsberegninger for E16 Nybakk-Slomarka. Dette arbeidet foregår i regi av Nye veier AS og en ekspertgruppe fra Statens vegvesen, opplyser Brudeseth.

Etter at byggingen av E16 Slomarka-Kongsvinger ble fullført høsten 2014, har antall ansatte på Skarnes blitt redusert. Videre utbygging av E16 Nybakk-Slomarka synes å ligge noen år frem i tid. Dette bidrar til at de gjenværende ansatte flyttes til Statens vegvesens kontorrigg ved Gardermoen, der E16-prosjektet også har hatt base tidligere.


Vedtatt i juni

- Vi skal bidra til byggingen av ny E16 Eggemoen-Olum gjennom Ringerike og Jevnaker kommuner, samt utbedring av fylkesveier i Akershus, opplyser Brudeseth.

Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 ble vedtatt i juni. I den planen ble det endelig klart at de 5,1 milliardene som lå inne til ny veg gjennom Nes, ble fjernet.

Alternativet var å finne mer penger for å fullfinansiere vegen. Prisen hadde økt med 40 prosent, til sju milliarder kroner.


Les mer om: nyheter

Siste saker Gå til framsida