annonse

Viser de unges tøffe netthverdag med #Hengdeg

Dagens unge lever i en tøff netthverdag der de konstant eksponeres for urealistiske idealer, forventningspress, gaming, blogger, vold og et ekstremt nyhetsbilde. Gjennom forestillingen #Hengdeg får elever og foreldre ved bygdas to ungdomsskoler et bilde av de unges hverdag.

Tommy Simon Norum

- Vi har vært så heldige at vi har mottatt 90 000 kroner i tilskudd fra Korus-Øst til gjennomføring av dagene. Vi har derfor hentet inn forestillingen #HENGDEG, forteller Ida Eliseussen, oppvekst og SLT-koordinator i Nes kommune.

Elevrådene i samarbeid med FAU vil i tillegg bestemme bruk av 15 000 kroner hver til gjennomføring av de to dagene. Tema i år blir psykisk helse og sosiale medier i et rusperspektiv.

#Hengdeg

Forestillingen #Hengdeg ble produsert av Nittedal teater høsten 2013, og har siden den gang vært på Norgesturné. Forestillingen er sett av 75 000 personer, og den er spilt 360 ganger på forskjellige ungdomsskoler, videregående skoler, foreldremøter, konferanser, seminarer, arrangementer og samlinger.

- Stykket viser den tøffe netthverdagen til dagens ungdom, en hverdag som konstant eksponerer dem for urealistiske idealer, forventningspress, gaming, blogger, vold og et ekstremt nyhetsbilde, sier Eliseussen. Først ut er Vormsund ungdomsskole den 21. november, før Runni ungdomsskole skal ha sin fagdag og temakveld den 23. november. Elevene får se forestillingen på dagtid, mens foreldrene får se den på kveldstid.

- Forestillingen vil kunne bli et sterkt møte med personlige erfaringer for noen, som vil sette ulike reaksjoner i sving. Derfor er det viktig at vi er fagmessig mannsterke disse dagene, sier Eliseussen.

Viktig å støtte hverandre

Elevene skal etter forestillingen ha gruppedrøftinger med lærerne, der også hjelpetjenester vil bidra og være tilgjengelig for enkeltsamtaler med enkeltelever eller grupper ved behov. På kvelden skal klassekontaktene lede gruppedrøftingene for foreldrene, og også her vil hjelpettjenestene bistå.

- Det er viktig at dette blir et arbeid hvor foreldre både leder og støtter hverandre. Foreldre som vet, som snakker sammen, og som har klare og felles holdninger, er det viktigste ungdommene våre kan ha for å gå livet og utfordringer godt i møte, sier Eliseussen.