BILDETEKST: Lisensjakta på ulv blant annet vest for Glomma i Nes kan gjenopptas. NJFF reagerer på at det ikke åpnes for jakt inne i ulvesonen. Foto: Per Løchen / SCANPIX

Jakta utenfor ulvesonen gjenopptas

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i dag fram regjeringens beslutning i saken om forvaltning av ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Det åpnes igjen for lisensjakt.

Publisert 01.12.2017 kl. 15.19. Oppdatert kl. 20.42.

Ulvejakta utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus gjenopptas etter at tingretten nylig stanset denne jakta. Regjeringen har vurdert om fellingsvedtaket har betydning for bestandens overlevelse, noe som manglet ved forrige behandling, og konklusjonen er at så ikke er tilfelle. Dermed kan lisensjakta gjenopptas. I tillegg åpnes det for felling av to flokker i Julussa og Osdalen. Disse har i stor grad sine leveområder utenfor ulvesonen.

Generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Espen Søilen, fastslår at forbundet ser positivt på at jakta utenfor sonen gjenopptas.

Han legger imidlertid til at forbundet reagerer negativt på at det ikke skal jaktes overhodet inne i sonen.

Det opprinnelige vedtaket i rovviltnemndene innebar også et uttak av en flokk med sitt tilhold innenfor ulvesonen, Slettåsflokken, men dette har Helgesen overprøvd. Begrunnelsen han benytter for ikke å kunne åpne opp for uttak av denne flokken, ligger i at terskelen for felling skal være høy i ulvesonen, og at det derfor ikke er retttslig grunnlag for felling.

- NJFF reagerer negativt på Helgesens begrunnelse for ikke å åpne for felling av Slettåsflokken. Vi aksepterer at terskelen for felling innen sonen er høyere enn utenfor, men vi aksepterer ikke at det nå etableres en praksis der reservatpolitikken videreføres, fastslår Søilen.

Han legger til at vedtaket innebærer at det høye konfliktnivået opprettholdes ved at myndighetene ikke har benytte den muligheten man hadde til å dempe konfliktene gjennom en aktiv ulveforvaltning også inne i ulvesonen.

- NJFF vil forfølge saken, dette kan ikke bli siste ord. Framtidens ulveforvaltning må ta opp i seg de klare signaler som stortingsflertallet har gitt. Det utvises manglende forståelse fra regjeringens side for omfanget av de belastninger som reservatbeboerne lever med, avslutter Søilen.

Også Senterpartiet reagerer sterkt på deler av det nye ulvevedtaket.

- Det virker som om Helgesen tror ulvesona er et slags reservat for ulv. Det er den ikke, sier Ole André Myhrvold, en av Sps representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han viser til at Stortinget har delegert myndighet til rovviltnemndene.

- Det er disse nemndene som har best forutsetning for å avgjøre hvor skoen trykker mest, sier Myhrvold.

Han mener Helgesen overprøver rovviltnemdene og dermed setter Stortingets rovdyforlik til side.

- Det kan virke som om Helgesen ønsker å overlate hele forvaltningen av ulven til retten fordi han selv ikke ønsker eller makter å oppfylle Stortingets vedtak. Det er i så fall alvorlig, og noe vi eventuelt må se nærmere på, fastslår Myrvold.


Les mer om: nyheter

Siste saker Gå til framsida