BILDETEKST: Sjef for Eidsvoll, Nes og Hurdal: I dag er Bernt-Ingar Jahren blir den nye sjefen for lensmannsdistriktet for Eidsvoll, Nes og Hurdal. Foto: Thomas Frigård

Jahren blir lensmann for Eidsvoll, Nes og Hurdal

Det var fire kandidater til stillingen som lensmann for det nye lensmannsdistriktet for Eidsvoll, Nes og Hurdal. Den nye lensmannen blir Bernt-Ingar Jahren.

Publisert 19.12.2017 kl. 20.02. Oppdatert kl. 20.06.

- Jahren er en meget dyktig mann med lang og bred erfaring, og han er den best kvalifiserte slik jeg ser det. Jeg er sikker på at han vil gjøre en god jobb, sier leder for politiets geografiske driftsenhet for Romerike, Terje Didriksen fra Årnes.


Har takket ja

Mandag denne uka avgjorde ansettelsesrådet i Øst politidistrikt hvem som skal bli lensmann for det nye lensmannsdistriktet fro Eidsvoll, Nes og Hurdal. Av de fire søkerne var det lensmann i Nes, Bernt-Ingar Jahren som ble innstilt for stillingen. Jahren har allerede gitt et muntlig tilsagn om at han tiltrer jobben.

- Jahren har muntlig takket ja til stillingen, og jeg gleder meg til å samarbeide med ham, sier Didriksen.


Gleder seg

Bernt-Ingar Jahren har vært lensmann i Nes siden 2006, og han vil nå få tilsvarende rolle for distriktet Eidsvoll og Hurdal også. Han ser nå fram til å ta fatt på de nye oppgavene.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på den nye jobben, og det blir gøy å være med på å lage noe nytt. Vi skal nå bygge et tjenestested som gir gode tjenester Eidsvoll, Nes og Hurdal, sier Bernt-Ingar Jahren.


Har fått løfter

Det er ikke avklart når Jahren skal tiltre sin nye jobb, men med den nye lederen på plass vil neste skritt være å få å plass de riktige personer i de nye funksjonene. Lensmannen for det nye distriktet har et klart mål for sin nye jobb.

- Vi har fått løfter om at innbyggerne skal få minst like gode tjenester som man hadde før denne endringen, og mitt mål er at verken Nes eller noen av de andre kommunene skal bli hengende etter når det gjelder tjenestetilbud, sier Jahren.


Minst like godt

Politimesteren har planer om å redusere åpningstiden til lensmannskontoret på Årnes, og mange innbyggere i Nes har ytret frykt for at politireformen vil føre til at polititjenestene i kommunen vil bli vesentlig svekket. Jahren vil jobbe for å opprettholde tjenestetilbudet.

- Det er bestemt at kontoret på Årnes skal være åpent tre dager i uka, og som nevnt har jeg et mål om at tjenestetilbudet skal bli minst like gode etter reformen. Nå skal vi jobbe med innholdet i det nye distriktet, og målene for hva vi skal oppnå er klare, sier Jahren.


Les mer om: nyheter

BILDETEKST: Best: Leder for politiet på Romerike, Terje Didriksen fra Årnes, mener Bernt-Ingar Jahren er en meget dyktig lensmann. Foto: Thomas Frigård

Siste saker Gå til framsida