annonse

«Noget bymæssig jugel»

Inviterer til jubileum
Inviterer til jubileum: Kinosjef Jan Magne Hanstad inviterer nesbuene med på kinoens 80-årsbursdag førstkommende lørdag. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

At kino var «Noget bymæssig jugel», var de fleste talerne enige om i 1928. 90 år etter er kinoen blant de med størst vekst.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Da det første gang ble søkt Nes herredsstyre om å etablere en kinematograf på Årnes, var skepsisen og motstanden stor. Flertallet mente dette bare var «noget bymæssig jugel, som skal trækkes ut over bygdene, og hvis eneste formaal var at plyndre folk for penger.»

Og at det kunne ligge mye penger i kinodrift, kommer fram av følgende sitat fra Hedmark Amtstidende, som refererte fra møtet: «Det blev saaledes fortalt om et selskap, som en enkelt aften hadde git forestilling paa Fenstad, at da det reiste hjem om kvelden, var bilen saa nedlastet av penger at den punkterte.»

Søknaden om å etablere kino ble avslått, men kinoentusiastene i Nes lot seg ikke stoppe.

Kom etter mye om og men

– Den kom her som ellers i landet. Etter mye om og men og mange motforestillinger etablerte Aarnes og Omegns Vel Nes selskabelige forening, som til slutt fikk lov til å starte ordinær drift i Solberggården i 1930. Denne virksomheten endte da Nes kommunale kino startet opp 14. april 1938 i nyreiste Årnes arbeidersamfunn, sier kinosjef, Jan Magne Hanstad.

Etter drift i oppgangstider og nedgangstider, ble Årnes kino en del av Nes kulturhus i 2001.

– Etter et trist siste tiår i Samfundshuset, økte besøket formidabelt, og tallene har vært på samme nivå helt fram til i fjor. Da fikk Årnes kino leie nybygget sal i Amfisenteret, slik at man nå kunne ha opptil tre saler samtidig, fortsetter Hanstad.

Jubileumsfeiring

Han forklarer at utviklingen viser seg nå. Årnes kino har vært blant de kinoene i landet med størst prosentvis økning i besøkstallet fra januar til mars i år. Bare i mars var besøkstallet ved Årnes kino på 4485, noe som er 1700 flere enn samme måned i fjor. Dette gir en vekst på 61 prosent. Det er dermed god grunn til å feire kinoens 80-årsdag. Dette skjer førstkommende lørdag.

– Vi markerer jubileet med å ha samme pris på alle billetter, og prisen er naturligvis 80 kroner, sier Hanstad.