BILDETEKST: Sparkes: Her vedtar et enstemmig formannskap at rådmannen må avslutte arbeidsforholdet. Foto: Thomas Frigård

Her vedtar de å betale 1,8 mill for å bli kvitt rådmannen

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag kveld å gi rådmann Johnny Pedersen 18 måneder lønn for å slutte med umiddelbar virkning.

Publisert 21.11.2017 kl. 18.59. Oppdatert kl. 19.52.

- Formannskapet har hatt et ekstraordinært møte og jeg kan informere om at rådmann Johnny Pedersen fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning, uttalte ordfører Grete Sjøli (Ap) fra talerstolen i kommunestyret.

Ba om møte

Tirsdag avdekket Raumnes et hemmeligstemplet varsel på kommunens postliste. Det viste seg å inneholde et varsel om at kommunalsjef Elisabeth Nordal er i ferd med å si opp sin stilling grunnet lederstilen til rådmann Johnny Pedersen. Det viste seg at Nordal allerede har sagt opp sin stilling, og kort tid senere kunne kilder i kommunen fortelle at kommunalsjef Elisabeth Frøyland har varslet om at hun også sier opp sin stilling av de samme årsakene. Kjell Jevne brukte Kommuneloven til å be om et ekstraordinært formannskapsmøte i forkant av tirsdagens kommunestyremøte. Her ble rådmannens stilling debattert bak lukkede dører.

- Det er ille å se at to kommunalsjefer har valgt å si opp, vi må ha ro i rekkene. sa Jevne før møtet.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Ingar Døhlen, er konstituert som midlertidig rådmann.

Vil skape ro

I en drøy halvtime diskuterte formannskapet personalsaken, og de kom til slutt fram til et enstemmig vedtak. Begge kommunalsjefene har vist til at lederstilen til Pedersen har vært årsaken til at de har valgt å si opp sine stillinger. Dette førte til at politikerne mente at det var på tide med et skifte av rådmann.

- Årsaken til dette er på bakgrunn av blant annet dagens oppslag i avisene, som jeg regner med at de fleste er kjent med. Vi må nå jobbe videre for at organisasjonen vår skal få ro til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, og det skal vi gjøre sammen med administrasjonen. Jeg kommer ikke til å si så mye utover det, men nå er dere informert. Så får vi jobbe videre med de andre utfordringene etter hvert, sa ordføreren.

Etter det Raumnes erfarer var rådmannen på rådhuset under formannskapets møte, og han skal ha blitt informert om det enstemmige vedtaket. Formannskapet valgte å holde vedtaket hemmelig fordi de ønsket å få rådmannen til å signere oppsigelsen før vedtaket ble offentliggjort. Etter det Raumnes erfarer signerte rådmannen oppsigelsen før ordføreren kunngjorde vedtaket for kommunestyret. Rådmann Johnny Pedersen svarte ikke på våre henvendelser tirsdag kveld.

18 måneder etterlønn

Pedersen får 18 måneder etterlønn fra Nes kommune. 

I vedtaket fra formannskapet heter det: 

" Ordføreren gis fullmakt til å inngå følgende avtale med rådmann Johnny Pedersen: Rådmann Johnny Pedersen fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning. Sluttavtale inngås med etterlønn i 18 måneder fra vedtaksdato, med avkortning dersom Pedersen får en ny stilling i etterlønnsperioden. Etterlønn er gjeldende lønn pr. fratredelsesdato. For øvrig avsluttes arbeidsforholdet i henhold til arbeidsavtalens betingelser."

 Rådmannen har en lønn på 1 177 600 kroner. Det vil si at han får en etterlønn på 1 766 400 kroner. 

Les mer om: nyheter

Siste saker Gå til framsida