Bilder fra unike Nestangen

  • Dette bildet viser klokketårnet ved ruinene. Les artikkel om Nestangen i abonnementsutgaven av Raumnes 17. august. Foto: John Arne Paulsen

  • Severdighet: Nestangen med Kirkeruinene er en publikumsmagnet spesielt gjennom sommerhalvåret. Denne tangen ut mot elvemøtet må kunne betegnes som både særegen og unik. Foto: John Arne Paulsen

  • Særegent landskap: Dette bildet er tatt mot Glomma fra Ullershovvegen som går fra E16 og ut til kirkeruinene.Foto: John Arne Paulsen

  • Ruinbrygga: Ytterst på Nestangen er dette bryggeanlegget som også krever jevnlig vedlikehold. Foto: John Arne Paulsen

  • Nestangen starter ved E16: Det er mye å se på langs Ullershovvegen, som går fra E16 ut til Nes kirkeruiner. Her skimtes Nes kirke i bakgrunnen. Foto: John Arne Paulsen

  • Utfordrende vekstvilkår: Disse buskene gror øverst på ruinveggen. Foto: John Arne Paulsen


Loading...