Vegalangs

 • Historisk sus på Huser: På Huser gård ble vandrespillet om presteenkene spilt både lørdag og søndag. Her venter skuespillerne på å ta vel imot de besøkende som kommer til Huser gård med Elvekongen. Fra venstre: Presteenke Mette Christine Monrad i Kari Sundbys skikkelse, Bjørg Owren som presteenke Anne Holter Rosing, Jan Magne Hanstad, omviser i Fenstad kirke, Arnfinn Kirkerud som justisråd Thomas Rosing de Stockfleth, Jorun Hjorth Hovind som presteenke Maren Wendelboe og Anne Hilde Nafstad som tjenestepigen. Foto: Tommy Simon Norum

 • Histore: En av stoppene på midtkammer-turen var på Aavold gård hos August og Anne Oppegård. Her fikk de besøkende høre historen om hovedhuset i tillegg til en omvisning. Foto: Tommy Simon Norum

 • Kunnskaprik: Etnolog Jan Erik Horgen var en sentral person gjennom hele Vegalangs, og var guide på flere av arrangementene. Foto: Tommy Simon Norum

 • Kunstcruise: Deltakerne på Vegalangs kunne bli med Elvekongen oppover Vormadalen til Huser gård, der det var både utstillinger og baklukemarked. Foto: Tommy Simon Norum

 • Møtte presteenka: De som gikk vandrespillet "Prestenkene går igjen" fikk møte blant andre presteenke Mette Christine Monrad, her i Kari Sundbys skikkelse. Foto: Tommy Simon Norum

 • Pilegrimsferd: Lørdag ettermiddag gikk pilegrimsferden fra Nes kirke til Nes kirkeruiner. Foto: Tommy Simon Norum

 • Kjøpte hatt: Anneliv Hoset Grinde fant en sommerhatt på baklukemarkedet som kom til nytte med det samme. Baklukeselger Marianne Berg Gjødingseter (t.h.) forlangte 150 kroner. Foto: Tommy Simon Norum

 • Mange rariteter: Åsmund Huser fra Sørum debuterte som baklukekremmer. Foto: Tommy Simon Norum

 • Vandrespill: På Huser gård fikk deltakerne på Vegalangs møte alle de tre presteenkene som har bodd på gården, og andre historiske skikkelser. Fra venstre: Tjenestepigen i Anne Hilde Nafstads skikkelse, Bjørg Owren som presteenke Anne Holter Rosing, omviser i Fenstad kirke Jan Magne Hanstad, Arnfinn Kirkerud som jusitisråd Thomas Rosing de Stockfleth, Jorun Hjorth Hovind som presteenke Maren Wendelboe, og Kari Sundby som presteenke Mette Christine Monrad. Foto: Tommy Simon Norum

 • Møtte presteenkae: De som gikk vandrespillet "Prestenkene går igjen" fikk møte blant andre presteenke Mette Christine Monrad, her i Kari Sundbys skikkelse. Foto: Tommy Simon Norum

 • Vandrespill: På vegen fra Fenstad kirke til Huser gård møtte deltakerne blant annet Kari Sundby, som presteenke Mette Christine Monrad. Foto: Tommy Simon Norum

 • Huser gård: Lise Kristensen (nummer to fra venstre) og Huser gård spilte en sentral rolle i årets Vegalangs. Her er hun sammen med de som har hjulpet til på gården. Fra venstre: Nermina Kadic, Lise med barnebarnet Wiliam, på hesteryggen Mari Walstad, Ingrid Høibo (med Emilie på armen), Lisa An fra Sør-Korea, Esteban Tranier og Inés Vankeirsbilck, begge fra Argentina. Foto: Tommy Simon Norum

 • Midtkammertur: Her får deltakerne på midtkammerturen gå inn i Nordre Fenstad hos Inveig Olberg og John Kristian Tærud. Foto: Tommy Simon Norum


Loading...