Hva er Avis i skolen?

Formål: «Avis i skolen» skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.


«Avis i skolen» (AiS) ble organisert som en egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å gi ut læremateriell.
AiS gir ut undervisningsmateriell med serien «Avis - et massemedium» som hovedhefte. Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS.
«Avis i skolen» i regionene blir drevet av medlemsaviser i lokale avisforeninger.


AiS skal fremme leseevne og leselyst, avis- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole. AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veiledning- og materielltilbud. AiS er forankret i avisens samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen mellom aviser.


Raumnes gir gratis klassesett med aviser til undervisningsbruk for en avgrenset periode.
Vår skolekontakt Lisbet Bekkeli Amundsen kan kontaktes ved spørsmål om ferske aviser på papir eller nett.

Epost:  lisbet@raumnes.no eller mobil 97 47 94 24.
 
Les og lær mer om Avis i skolen her

Siste saker Gå til framsida

200 deltakere på låvefest

Låvefesten ble nok et vellykket friidrettsarrangement i Nes Arena. Alt i alt deltok i overkant av 200 barn og unge.