Høstaktiviteter : LHL Nes Hjerneslag

28.08.2017 - 31.12.2017
Pårørendesamling i 2.etg. i Solberggården (Odd Fellow ved stasjonen), mandag 28. aug. kl. 19.00. Deretter samling siste mandag i hver måned.

Slagkafe for slagrammede på Saga kafe tirsdag
29. aug. kl. 12.15. Deretter blir det slagkafe siste tirsdag i hver måned.

Gåtur hver onsdag hvor vi møtes kl. 19.00 på grusplassen ved Raumnessaga 1. og går langs elva. Du bestemmer selv tempo og lengde.

flere arrangementer

27.08.2017 to 26.11.2017
28.08.2017 to 31.12.2017
29.08.2017 to 5.12.2017
23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
24.11.2017 to 26.11.2017
25.11.2017 to 3.12.2017
26.11.2017
29.11.2017
3.12.2017
3.12.2017
7.12.2017
10.12.2017
10.12.2017
13.12.2017
26.12.2017