Gratulasjon

2001-11-11

Marte Solvang

Marte Solvang. Vi vil gratulere vår flinke Martemor med 16 års dagen 11. november. Ha en fin dag. Nå kan vi begynne med øvelses kjøring. Glad ideg.Hilsen mamma og pappa.