Miljøgrupperåd

12.10.2017 - 17.10.2017
Landbruksrådgivinga Øst, Nes landbrukslag
og Nes kommune v/Landbrukskontoret inviterer alle grunneiere langs Vorma til miljøgrupperåd.

Tid og sted er som følger:
Torsdag 12. oktober hos Pål Walstad, Nedre Walstad
Mandag 16. oktober hos Rut Kristine O. Tærud, Fenstad
Tirsdag 17. oktober hos Olav A. Kvarme, Jellum

Alle møtene starter kl. 17.00.

flere arrangementer

27.08.2017 to 26.11.2017
28.08.2017 to 31.12.2017
29.08.2017 to 5.12.2017
12.09.2017 to 1.11.2017
21.10.2017 to 28.10.2017
21.10.2017 to 22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017 to 9.09.9999
22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
23.10.2017 to 27.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
2.11.2017
19.11.2017
7.12.2017