Høstaktiviteter : LHL Nes Hjerneslag

28.08.2017 - 31.12.2017
Pårørendesamling i 2.etg. i Solberggården (Odd Fellow ved stasjonen), mandag 28. aug. kl. 19.00. Deretter samling siste mandag i hver måned.

Slagkafe for slagrammede på Saga kafe tirsdag
29. aug. kl. 12.15. Deretter blir det slagkafe siste tirsdag i hver måned.

Gåtur hver onsdag hvor vi møtes kl. 19.00 på grusplassen ved Raumnessaga 1. og går langs elva. Du bestemmer selv tempo og lengde.

flere arrangementer

6.06.2017 to 30.09.2017
27.08.2017 to 26.11.2017
28.08.2017 to 31.12.2017
29.08.2017 to 5.12.2017
12.09.2017 to 1.11.2017
12.09.2017 to 26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
1.10.2017
1.10.2017
1.10.2017
2.10.2017
2.10.2017
2.10.2017
2.10.2017
3.10.2017
5.10.2017
7.10.2017
8.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
13.10.2017 to 16.10.2017
14.10.2017
15.10.2017
18.10.2017
22.10.2017
23.10.2017 to 27.10.2017
29.10.2017
2.11.2017
7.12.2017