Høstaktiviteter : LHL Nes Hjerneslag

28.08.2017 - 31.12.2017
Pårørendesamling i 2.etg. i Solberggården (Odd Fellow ved stasjonen), mandag 28. aug. kl. 19.00. Deretter samling siste mandag i hver måned.

Slagkafe for slagrammede på Saga kafe tirsdag
29. aug. kl. 12.15. Deretter blir det slagkafe siste tirsdag i hver måned.

Gåtur hver onsdag hvor vi møtes kl. 19.00 på grusplassen ved Raumnessaga 1. og går langs elva. Du bestemmer selv tempo og lengde.

flere arrangementer

28.08.2017 to 31.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
16.12.2017 to 22.12.2017
17.12.2017
17.12.2017
18.12.2017
19.12.2017
20.12.2017
24.12.2017
26.12.2017
26.01.2018