Et løft for Haga-området

Tirsdag ble åpningen av den nye gangvegen mellom Haga stasjon og Munkerudteiet tydelig markert. Ordføreren slo fast at dette er et løft for Haga.

Hva skjer

Meninger


Nes kommune har vært rundhåndet til andre lag og foreninger, da bør de også bidra til å...

«Hvor er lokomotivføreren?», spør Stein Larsen, som savner et engasjement for Årnes.

Vanlig folkeskikk kommer godt med når en deltar i debatter, skriver Sverre Myrli i denn...

Med Frp i regjering blir det mer ny møtefri vei, redusert vedlikeholdsetterslep, lavere...

Innbruddsalarm utløste stor politiaksjon

En innbruddsalarm i et bolighus på Haga utløste en tungt bevæpnet politiaksjon. Politiet hadde mistanke om det var våpen i boligen, og de omringet huset før de tok seg inn.

Kulturskolens sommerfestival 2017

Nes kulturskole arrangerte for tredje gang sommerfestival i storsalen i Nes kulturhus på lørdag. Arrangementet kunne tilby kulturbidrag for alle og enhver.

Foreslår omfattende justeringer

Rådmannen foreslår å øke driftskostnadene med nærmere 20 millioner kroner. I tillegg vil han ha tre nye stillinger på rådhuset.

Her gjør Rein opp for sprettert-fadesen

68 år etter at Rein Solberg skjøt hull i vinduet på Klodsbodding kapell ble erstatningen levert.
Søndag ettermiddag ble gaven fra Rein Solberg avduket i et fullsatt Klodsbodding kapell.

Mange forslag til skolestruktur

Etter et sjeldent splittet hovedutvalg, skal saken om skole- og barnehagestruktur opp i formannskapet i kveld. Dette mener de ulike partiene.